PROWEIN Tokyo

Tokio, Japonia

Kategoria: Przemysł spożywczy

Termin: 15-17.04.2025

Zapraszamy do udziału!


Kontakt w sprawie tych targów

Wojciech Ryttel w.ryttel@maxpol-targi.com.pl
Karol Wiśniewski k.wisniewski@maxpol-targi.com.pl

Scroll to Top