O firmie

Targi najlepszym narzędziem marketingu bezpośredniego

Ta dewiza towarzyszy naszej firmie od 1990 roku, w którym rozpoczęliśmy działalność organizatora międzynarodowych targów dla polskich Wystawców. Początkowo organizowaliśmy targi w krajach byłego ZSRR, potem stopniowo rozszerzyliśmy swoją działalność w Europie i krajach pozaeuropejskich. Obecnie świadczymy swoje usługi w kilkudziesięciu państwach całego świata.

Firma PPH Maxpol Sp. z o.o. oferuje:

 

  • projektowanie, montaż i demontaż stoisk indywidualnych i grupowych;
  • wykonanie wydruków wielkoformatowych na stoisko wraz z ich wyklejeniem;
  • transport eksponatów na targi;
  • obsługę formalną i techniczną podczas trwania targów;
  • rezerwację noclegów i biletów lotniczych.

Firma PPH MAXPOL Sp. z o.o. jest rekomendowana przez krajowe i zagraniczne organizacje targowe. Polska Izba Przemysłu Targowego trzykrotnie nadała nam tytuł Lidera Usług Targowych za lata 2006, 2007 i 2014. Zostaliśmy także wyróżnieni wieloma dyplomami od zagranicznych organizacji targowych.

Otrzymaliśmy certyfikat PN- EN ISO 9001:2009 w zakresie działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konferencji oraz zabudową stoisk w kraju i zagranicą.

Targi najlepszym narzędziem marketingu bezpośredniego

Ta dewiza towarzyszy naszej firmie od 1990 roku, w którym rozpoczęliśmy działalność organizatora międzynarodowych targów dla polskich Wystawców. Początkowo organizowaliśmy targi w krajach byłego ZSRR, potem stopniowo rozszerzyliśmy swoją działalność w Europie i krajach pozaeuropejskich. Obecnie świadczymy swoje usługi w kilkudziesięciu państwach całego świata.
Firma PPH Maxpol Sp. z o.o. oferuje:

  • projektowanie, montaż i demontaż stoisk indywidualnych i grupowych;
  • wykonanie wydruków wielkoformatowych na stoisko wraz z ich wyklejeniem;
  • transport eksponatów na targi;
  • obsługę formalną i techniczną podczas trwania targów;
  • rezerwację noclegów i biletów lotniczych.
Firma PPH MAXPOL Sp. z o.o. jest rekomendowana przez krajowe i zagraniczne organizacje targowe. Polska Izba Przemysłu Targowego trzykrotnie nadała nam tytuł Lidera Usług Targowych za lata 2006, 2007 i 2014. Zostaliśmy także wyróżnieni wieloma dyplomami od zagranicznych organizacji targowych.Otrzymaliśmy certyfikat PN- EN ISO 9001:2009 w zakresie działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konferencji oraz zabudową stoisk w kraju i zagranicą.
Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy!

TARGI, NA KTÓRE MAMY WYŁĄCZNOŚĆ
W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW NA TARGI WSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI SPEDYCYJNYMI:

EXPOSPED SP. Z O.O.
ul. Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa
tel. (+48) 22 256 71 72
fax (+48) 22 256 71 73

exposped@exposped.com.pl

NETLOG POLSKA
SP. Z O.O.

ul. Prądzyńskiego 12/14
01 – 222 Warszawa
tel. (+48) 22 256 70 12
fax (+48) 22 256 70 88
netlog@netlog.org.pl

TRANSMEBLE INTERNATIONAL

SP. Z O.O.
ul. M. Konopnickiej 19/2
60-771 Poznań
tel. (+48) 61 865 68 01
fax (+48) 61 865 68 07
office@transmeble.com.pl

UNIVERSAL EXPRESS GROUP
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
tel. (48 22) 878 35 00
fax (48 22) 878 35 01
backup.uex@uexgroup.net
www.uex.pl

Scroll to Top