About us

Targi najlepszym narzędziem marketingu bezpośredniego

Ta dewiza towarzyszy naszej firmie od 1990 roku, w którym rozpoczęliśmy działalność organizatora międzynarodowych targów dla polskich Wystawców. Początkowo organizowaliśmy targi w krajach byłego ZSRR, potem stopniowo rozszerzyliśmy swoją działalność w Europie i krajach pozaeuropejskich. Obecnie świadczymy swoje usługi w kilkudziesięciu państwach całego świata.

Firma PPH Maxpol Sp. z o.o. oferuje:

 

  • projektowanie, montaż i demontaż stoisk indywidualnych i grupowych;
  • wykonanie wydruków wielkoformatowych na stoisko wraz z ich wyklejeniem;
  • transport eksponatów na targi;
  • obsługę formalną i techniczną podczas trwania targów;
  • rezerwację noclegów i biletów lotniczych.

Firma PPH MAXPOL Sp. z o.o. jest rekomendowana przez krajowe i zagraniczne organizacje targowe. Polska Izba Przemysłu Targowego trzykrotnie nadała nam tytuł Lidera Usług Targowych za lata 2006, 2007 i 2014. Zostaliśmy także wyróżnieni wieloma dyplomami od zagranicznych organizacji targowych.

Otrzymaliśmy certyfikat PN- EN ISO 9001:2009 w zakresie działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konferencji oraz zabudową stoisk w kraju i zagranicą.

Exhibition the best tool of direct marketing

This motto stays with our company since 1990 – the year in which the company has began organizing participation of polish companies in international fair. At the beginning we were on the eastern markets, nowadays in the whole Europe and outside Europe too. Last time, we organize the international fairs in few dozen countries of the world for thousands of exhibitors.

PPH MAXPOL Sp. z o.o. offers:

  • Designing stands for individual exhibitors as well as for national groups,
  • Preparing and assembling the individual stands; stands arrangements,
  • Forwarding and customs clearances of company’s products with the delivery directly to the stand,
  • Such professional services for fair participants as: flights, accommodation, local transfers in the city of the fair.

PPH MAXPOL Sp. z o.o. has received PN- EN ISO 9001:2009 certificate in activities related to the organization of trade fairs, exhibitions and conferences and building stands at home and abroad.

We invite You to cooperation.

Zapraszamy do współpracy!

TARGI, NA KTÓRE MAMY WYŁĄCZNOŚĆ
WE COOPERATE WITH

EXPOSPED SP. Z O.O.
ul. Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa
tel. (+48) 22 256 71 72
fax (+48) 22 256 71 73

exposped@exposped.com.pl

NETLOG POLSKA
SP. Z O.O.

ul. Prądzyńskiego 12/14
01 – 222 Warszawa
tel. (+48) 22 256 70 12
fax (+48) 22 256 70 88
netlog@netlog.org.pl

TRANSMEBLE INTERNATIONAL

SP. Z O.O.
ul. M. Konopnickiej 19/2
60-771 Poznań
tel. (+48) 61 865 68 01
fax (+48) 61 865 68 07
office@transmeble.com.pl

UNIVERSAL EXPRESS GROUP
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
tel. (48 22) 878 35 00
fax (48 22) 878 35 01
backup.uex@uexgroup.net
www.uex.pl

Scroll to Top